КУРСНА ЛИСТА- НБРМ
29 Декември 2008 -ПОНЕДЕЛНИК
Вал. Куп. Сред. Прод.
EUR

61.1058

61.412961.7200
CHF 40.456740.660040.8633
GBP 63.924964.246264.5674
USD 43.420643.638843.8570
ОХРИДСКА БАНКА
Основни податоци за банки
Недела, 13 Април 2008
Охридска банка А.Д Охрид е универзална банкарска институција која нуди широк спектар на домашни и меѓународни банкарски услуги на своите комитенти - правни и физички лица

Банката има шестдецениско искуство и традициија, развивајки се низ трансаформациите на системот во банкарската сфера, а како самостојна банка со сегашното име Охридска банка А.Д. Охрид работи од 1995 година. Со јасна визија за развојот и ефикасно управување израсна во модерна и современа банка од универзален тип со разгранета мрежа од експозитури, широк асортиман на финансиски услуги, софистицирани хардверски и софтверски решенија и високо стручен кадар оспособен за вршење на најсложени банкарски операции.

Превеземено од сајтот на Охридска Банка.


 
Регионални индекси 26.12.2008
 
MBI10

2.062,87 

-1,03

MBID

2.193,08 

+0,19
Crobex

1.758,57

0,00
Sasx-10

1.204,10 

+1,07
Birs

1.000,22

+0,63
Nex20

8.828,64 

+0,84 

Moste

390,32 

+0,21
Belex15

538,42

+2,04
SBI20

3.566,12

0,00
 
Банер
Банер